Recenze nové knížky Václava Klause „Modrá planeta v ohrožení“

(vydalo Nakladatelství Dokořán, Praha 2009, ISBN 978–80-7363–277-9, 227 str.) Předchozí knížku Václava Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“ jsem v květnu 2007 otvíral docela se zájmem. Zajímalo mne, čím pan prezident svoje názory na změny globálního klimatu zdůvodňuje, jak se vypořádává s odpověďmi na otázku, kterou si v dodatku k názvu knížky sám položil. Otázka tehdy zněla: „Co je ohroženo – klima nebo svoboda?“.  Vypořádal se s nimi po svém, jak je ostatně již dostatečně známo.[ více ]

úterý 20. říjen 2009 09:21 | Reputace článku: 27,55

Problém klimatické změny není problémem jednobarevným

Děkuji všem, kteří mne přivítali na blogu. Slibuji, že v rámci svých časových možností se budu snažit svými pohledy pomoci objasnit některé problémy kolem globálního klimatu, o nichž se v poslední době hovoří, bohužel často dost jednostranně. Problém je v poslední době silně zpolitizovaný a obvyklá snaha je vidět problém pouze jednobarevně – černě nebo bíle. Tentokrát reaguji na některé poznámky k mému prvnímu blogu.[ více ]

čtvrtek 10. září 2009 10:35 | Reputace článku: 20,96

Pomůže politika EU vyřešit problémy klimatu po roce 2012?

Před několika dny pracoviště oxfordské university - Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE) - publikovalo analýzu, která kritizuje reálnost tzv. unijního klimaticko-energetického balíčku jako základního vyjednávacího postoje EU k dosažení nové mezinárodní dohody o snižování emisí skleníkových plynů na prosincové kodaňské konferenci. Podle SSEE jde pouze o ničím nepodložený politický dokument, zcela ignorující současné energetické potřeby a realistické energetické zdroje. [ více ]

pondělí 7. září 2009 15:15 | Reputace článku: 14,98

Jan Pretel

Jan Pretel

Na svém blogu bych se chtěl nezávisle vyjadřovat k otázkám klimatu, jeho změn a vlastně ke všemu, co s tématem „klima“ nějak souvisí.

Před dávnými lety jsem vystudoval meteorologii a klimatologii na matematicko-fyzikální fakultě a v posledních zhruba 15 až 20 letech se věnuji problematice globálních změn klimatu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Řadu let jsem spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí na směrování klimatické politiky státu, do nedávna jsem ještě zastupoval ČR v Mezivládním panelu OSN pro změnu klimatu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora