Problém klimatické změny není problémem jednobarevným

Děkuji všem, kteří mne přivítali na blogu. Slibuji, že v rámci svých časových možností se budu snažit svými pohledy pomoci objasnit některé problémy kolem globálního klimatu, o nichž se v poslední době hovoří, bohužel často dost jednostranně. Problém je v poslední době silně zpolitizovaný a obvyklá snaha je vidět problém pouze jednobarevně – černě nebo bíle. Tentokrát reaguji na některé poznámky k mému prvnímu blogu.[ více ]

čtvrtek 10. září 2009 10:35 | Reputace článku: 20,96

Jan Pretel

Jan Pretel

Na svém blogu bych se chtěl nezávisle vyjadřovat k otázkám klimatu, jeho změn a vlastně ke všemu, co s tématem „klima“ nějak souvisí.

Před dávnými lety jsem vystudoval meteorologii a klimatologii na matematicko-fyzikální fakultě a v posledních zhruba 15 až 20 letech se věnuji problematice globálních změn klimatu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Řadu let jsem spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí na směrování klimatické politiky státu, do nedávna jsem ještě zastupoval ČR v Mezivládním panelu OSN pro změnu klimatu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora